Xem Danh sách
T́m kiếm:
Vui ḷng nhập tên quyển sách...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sách mới Sách Giáo trình giáo khoa - Sách thiếu nhi


Giáo tŕnh Lịch sử các học thuyết kinh tế
-Giá b́a: 37500.0 VND
-Giá giảm: 0%
-Tác giả: GS.TS. Phạm Quang Phan - PGS.TS. An Như Hải
-Nhà xuất bản: Giáo Dục Việt Nam
-Trọng lượng sách: 350.0 gr
-Mă số: 106101
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ. Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển từ giữa thế kỉ XV đến thế kỉ XIX. Kinh tế chính trị học tiểu tư sản. Học thuyết kinh tế của các nhà xă hội chủ nghĩa không tưởng ở Tây Âu thế kỉ XIX. Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Mác-Lênin và một số trường phái kinh tế khác

Sản phẩm cùng tác giả:

[Trở về]

1291689

Designed by Internet and Software Company - NETSOFT