T́m kiếm:
Vui ḷng nhập tên quyển sách...
 

 

Sách giáo khoa Mác_Lênin Triết học


Giáo tŕnh đạo đức học Mác - Lênin
-Giá b́a: 20000.0 VND
-Giá giảm: 0%

-Nhà xuất bản: Chính Trị - Hành chính
-Trọng lượng sách: 165.0 gr
-Mă số: 48215
Đạo đức học Mác - Lênin là một môn học quan trọng cho tất cả các hệ đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đào tạo cán bộ nói chung. Cuốn sách GIÁO TR̀NH ĐẠO ĐỨC HỌC MÁC - LÊNIN nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của học viên thuộc Hệ cử nhân chính trị, của các trường đại học, các học viện và trường cán bộ.

Sản phẩm cùng tác giả:

Giáo tŕnh triết học Mác-Lênin

Giáo tŕnh triết học Mác-Lênin

Giáo tŕnh chủ nghĩa duy vật biện chứng

[Trở về]

1291321

Designed by Internet and Software Company - NETSOFT